Bæredygtigt byggeri

Hos VIP Construction ønsker vi at bidrage til et bæredygtigt samfund

Der er kommet mere og mere fokus på bæredygtigt byggeri. Især fordi byggeriet er og bliver en af de største syndere, når det gælder forværring af vores klima.

Skønsmæssigt står det for ca. 40 % af energiforbruget og 35 % af klimaaftrykket.

En bygnings bæredygtighed er en helhedsbetragtning over hele byggeriets livscyklus, fra råvareindvinding over brugsfasen, til nedrivning, bortskaffelse og recirkulering. Det handler både om at tænke over den miljøbelastning, som bygningen giver fra opførelse til nedrivning, at sikre at bygningen er god at opholde sig i og at byggerietssamlede økonomi fra opførelse til nedrivning er så god som muligt.

Bæredygtig arkitektur skal altså sikre at boligen er funktionel, rar at være i og at den kan indrettes til at opfylde både dine behov og fremtidens krav og hensigter.

FN's 17 verdensmål omfatter en bæredygtig omstilling og udvikling, som ikke mindst kræver innovativ løsningsorientering. Bæredygtigt byggeri og smarte renoveringer kan nedsætte både ressourceforbrug og klimaaftrykket. Forskellige certificeringer såsom DGNB-certificering har retningslinjer for hvordan en bygning kan opnå deres bæredygtighedscertificering.

I VIP Construction har vi stor fokus på bæredygtighed. Vi er medlem af Green Building Council Denmark, der står for DGNB-certificering, og vi arbejder aktivt for at bidrage positivt til FN's verdensmål og en mere bæredygtig byggebranche.

God arkitektur vil sikre, at der træffes de rigtige beslutninger om at nedbringe bygningens energiforbrug og nedbringe behovet for opvarmning og elektricitet, og sørge for god ventilation.

Materialevalget spiller også en stor rolle for boligens bæredygtighed: Der findes i dag en masse bæredygtige byggematerialer på markedet, der kan medvirke til at bringe belastningen for miljøet ned. Materialernes holdbarhed skal også indtænkes, og hvordan bygning kan og skal vedligeholdes.

Sidst men ikke mindst er det også muligt at indtænke elementer som solceller, jordvarme eller regnvandsopsamling på en måde som kommer både boligejer og miljøet til gode. Grønne tage, intelligente boliger og sundt indeklima kan potentielt spare samfund og borgere for skader, og samtidigt skabe grønne rammer for byliv.

Uanset om du skal bygge nyt eller renovere en ældre bolig, er det sund fornuft at bygge efter principperne for bæredygtighed. De øger kvaliteten i din bolig med et bedre og sundere indeklima og lavere udgifter til drift og vedligeholdelse. Og så gavner de miljøvenlige løsninger også det globale CO2-regnskab.

Det kan vi rådgive og vejlede dig om hos VIP Construction.

Uanset om du skal bygge nyt eller renovere en ældre bolig, er det sund fornuft at bygge efter principperne for bæredygtighed. De øger kvaliteten i din bolig med et bedre og sundere indeklima og lavere udgifter til drift og vedligeholdelse. Og så gavner de miljøvenlige løsninger også det globale CO2-regnskab

  • 1God arkitektur vil sikre, at der træffes de rigtige beslutninger om at nedbringe bygningens energiforbrug og nedbringe behovet for opvarmning og elektricitet, og sørge for god ventilation.
  • 2Materialevalget spiller også en stor rolle for boligens bæredygtighed: Der findes i dag en masse bæredygtige byggematerialer på markedet, der kan medvirke til at bringe belastningen for miljøet ned. Materialernes holdbarhed skal også indtænkes, og hvordan bygning kan og skal vedligeholdes.
  • 3Sidst men ikke mindst er det også muligt at indtænke elementer som solceller, jordvarme eller regnvandsopsamling på en måde som kommer både boligejer og miljøet til gode. Grønne tage, intelligente boliger og sundt indeklima kan potentielt spare samfund og borgere for skader, og samtidigt skabe grønne rammer for byliv.

Skal vi udføre dit næste projekt?

Kontakt os for en uforpligtende snak om dit næste projekt.

Kontakt os